ร่างประกวดราคาซื้อชุดจอรับภาพระบบ LED สำหรับห้องประชุม จีระ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
11/11/2020

ร่างประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกวดราคาซื้อชุดจอรับภาพระบบ LED สำหรับห้องประชุม จีระ บุญมาก จำนวน 1 ชุด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
download เอกสาร

 

1. ร่างประกวดราคาซื้อชุดจอรับภาพระบบ LED สำหรับห้องประชุม จีระ บุญมาก จำนวน 1 ชุด

 

2. คุณลักษณะเฉพาะชุดจอรับภาพระบบ LED สำหรับห้องประชุม จีระ บุญมาก จำนวน 1 ชุด

 

3. ราคากลางชุดจอรับภาพระบบ LED สำหรับห้องประชุม จีระ บุญมาก จำนวน 1 ชุด

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >