ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดฝึกอบรมหลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพการบ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
12/11/2020

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดฝึกอบรมหลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการของนักบริหารงานท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” รุ่นที่ 1  ณ จังหวัดเชียงใหม่

ด้วยวิธีคัดเลือก

 

 

 

            ผู้ที่ได้รับคัดเลือกคือ บริษัท มีฮอลิเดย์ จำกัด

 

download เอกสาร

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดฝึกอบรมหลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการของนักบริหารงานท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” รุ่นที่ 1  ณ จังหวัดเชียงใหม่  

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >