ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษา อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก(SAN) พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
23/11/2020

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษา อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก(SAN) และอุปกรณ์การจายสัญญาณ(SAN Switch)ประจำปีงบประมาณ 2564

ด้วยวิธีคัดเลือก

 

 

 

            ผู้ที่ได้รับคัดเลือกคือ บริษัท จีเอเบิ้ล จำกัด

 

download เอกสาร

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก(SAN) และอุปกรณ์การจายสัญญาณ(SAN Switch) ประจำปีงบประมาณ 2564  

 

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >