เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 เพิ่มเติม (โครงการจ้างออกแบบปรั พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
25/11/2020

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 เพิ่มเติม
(โครงการจ้างออกแบบปรับปรุงห้องเรียน
Smart Classroom)

 

  

 

download เอกสาร

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 (โครงการจ้างออกแบบปรับปรุงห้องเรียน Smart Classroom)

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >