ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการดูแลระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
26/11/2020

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการดูแลระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564

ด้วยวิธีคัดเลือก

 

 

 

            ผู้ที่ได้รับคัดเลือกคือ บริษัท จีเอเบิ้ล จำกัด

 

download เอกสาร

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าง บริการดูแลระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564  

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >