ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดหาสิทธิ์ในการใช้โปรแกรมและบำรุงรักษา พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
26/11/2020

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดหาสิทธิ์ในการใช้โปรแกรมและบำรุงรักษาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย firewall ประจำปีงบประมาณ 2564

ด้วยวิธีคัดเลือก

 

 

 

            ผู้ที่ได้รับคัดเลือกคือ บริษัท แร็กน่าร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

 

download เอกสาร

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาสิทธิ์ในการใช้โปรแกรมและบำรุงรักษาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย firewall ประจำปีงบประมาณ 2564  

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >