เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 (จ้างปรับปรุงห้องประชุมชั้ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
27/11/2020

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 
(จ้างปรับปรุงห้องประชุมชั้น 5 อาคารบุญชนะ อัตถากร)

 

  

 

download เอกสาร

 

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 (จ้างปรับปรุงห้องประชุมชั้น 5 อาคารบุญชนะ อัตถากร)

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >