ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระบบสำรองกา พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
04/12/2020

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระบบสำรองการจัดการห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ 2564

ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

 

            ผู้ที่ได้รับคัดเลือกคือ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด

 

download เอกสาร

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระบบสำรองการจัดการห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ 2564  

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >