ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาห้องสมุดอัตโนมัติ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
04/12/2020

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาห้องสมุดอัตโนมัติ (e-library)ประจำปีงบประมาณ 2564

ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

 

            ผู้ที่ได้รับคัดเลือกคือ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด

 

download เอกสาร

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาห้องสมุดอัตโนมัติ (e-library) ประจำปีงบประมาณ 2564  

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >