ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฐานข้อมูล Business Source Ultimate พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
04/12/2020

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฐานข้อมูล Business Source Ultimate 1 ฐาน ประจำปีงบประมาณ 2564

ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

 

            ผู้ที่ได้รับคัดเลือกคือ EBSCO International

 

download เอกสาร

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฐานข้อมูล Business Source Ultimate 1 ฐาน ประจำปีงบประมาณ 2564  

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >