ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Aleph) พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
04/12/2020

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Aleph) ประจำปีงบประมาณ 2564

ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

 

            ผู้ที่ได้รับคัดเลือกคือ บริษัท ลิบเน็ทส์ จำกัด

 

download เอกสาร

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Aleph) ประจำปีงบประมาณ 2564  

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >