ผู้ชนะการประกวด e-university พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
27/02/2009

ประกาศ

เรื่อง ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเพิ่มศักยภาพ

โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อประสิทธิภาพของ e-University

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 

 

ได้แก่ บริษัท เดอะคอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จำกัด

 

 

download ประกาศ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >