ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฐานข้อมูล Taylor 1 ฐาน พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
08/12/2020

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฐานข้อมูล Taylor 1 ฐาน

ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

 

          ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ Taylor & Francis Group

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฐานข้อมูล Taylor 1 ฐาน  

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >