เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 เพิ่มเติม (จ้างที่ปรึกษาโครงการ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
15/12/2020

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 เพิ่มเติม
(จ้างที่ปรึกษาโครงการเตรียมความพร้อมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ขิงสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)

 

  

 

download เอกสาร

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 (จ้างที่ปรึกษาโครงการเตรียมความพร้อมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ขิงสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >