ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฐานข้อมูล Eikon for University พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
17/12/2020

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฐานข้อมูล Eikon for University  1 ฐาน

ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

 

          ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท รีฟินิทิฟ (ประเทศไทย) จำกัด

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฐานข้อมูล Eikon for University 1 ฐาน  

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >