ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฐานข้อมูล Passport 1 ฐาน พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
18/12/2020

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฐานข้อมูล Passport  1 ฐาน

ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

 

          ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ Euromonitor International

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฐานข้อมูล Passport 1 ฐาน  

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >