ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบ Nida Mobile พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
30/12/2020

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบ Nida Mobile (ระยะเวลา 8 เดือน)

ด้วยวิธีคัดเลือก

 

 

 

          ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบ Nida Mobile (ระยะเวลา 8 เดือน)  

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >