เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(การซื้อระบบจำลองการควบคุมสั่งการเพื พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
12/01/2021

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564
(การซื้อระบบจำลองการควบคุมสั่งการเพื่อการตัดสินใจของเมืองอัจฉริยะ)

 

  

 

download เอกสาร

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 (การซื้อระบบจำลองการควบคุมสั่งการเพื่อการตัดสินใจของเมืองอัจฉริยะ)

 

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >