ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับให้บริกา พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
12/01/2021

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับให้บริการขนาดใหญ่ สนับสนุนระบบสารสนเทศ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

 

          ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เท็น ซอฟท์ จำกัด

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับให้บริการขนาดใหญ่ สนับสนุนระบบสารสนเทศ  

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >