ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างออกแบบปรับปรุงห้องเรียน Smart Classroom พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
19/01/2021

 ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างออกแบบปรับปรุงห้องเรียน Smart Classroom ชั้น 5 อาคารสยามบรมราชกุมารี

ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

 

          ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ซิมไปโอซิส แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบปรับปรุงห้องเรียน Smart Classroom ชั้น 5 อาคารสยามบรมราชกุมารี  

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >