ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ สำหรับอุปกรณ์จัดเก็บ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
26/01/2021

 ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ สำหรับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

 

          ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท จีเอเบิ้ล จำกัด

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ สำหรับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >