เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564(ซื้อจอรับภาพระบบ Full LED สำหรับห้องปร พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
10/02/2021

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564
(ซื้อจอรับภาพระบบ
Full LED สำหรับห้องประชุม ดร.สมศักดิ์-คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล)

 

  

 

download เอกสาร

 

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 (ซื้อจอรับภาพระบบ Full LED สำหรับห้องประชุม ดร.สมศักดิ์-คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล)

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >