ราคากลาง ชุดจอรับภาพระบบ LED สำหรับห้องประชุม จีระ บุญมากครั้งที่ 2 พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
10/02/2021

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ราคากลาง ชุดจอรับภาพระบบ LED สำหรับห้องประชุม จีระ บุญมาก จำนวน 1 ชุด(ครั้งที่ 2)

 

  

 

download เอกสาร

 

ราคากลาง ชุดจอรับภาพระบบ LED สำหรับห้องประชุม จีระ บุญมาก จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >