เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564(แผนจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาพื้นที่ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
17/02/2021

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 เพิ่มเติม
(แผนจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาพื้นที่งานภูมิสถาปัตยกรรม)

 

  

 

download เอกสาร

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 (แผนจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาพื้นที่งานภูมิสถาปัตยกรรม)

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >