ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบ API Protocol Software พลังงาน พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
19/02/2021

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบ API Protocol Software พลังงานและระบบ API Protocol Software สิ่งแวดล้อม อุปกรณ์ IoT พร้อมติดตั้ง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

 

          ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ซีนเนอร์ยี่ เทคโนโลยี จำกัด

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อระบบ API Protocol Software พลังงานและระบบ API Protocol Software สิ่งแวดล้อม อุปกรณ์ IoT พร้อมติดตั้ง

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >