ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างพัฒนาระบบแสดงผลข้อมูลการใช้พลังงาน พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
05/03/2021

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างพัฒนาระบบแสดงผลข้อมูลการใช้พลังงาน(Data Visualization)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

 

          ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท บลูเอ็นเนอร์จีซิสเต็ม แอนดืเทคโนโลยี จำกัด

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างพัฒนาระบบแสดงผลข้อมูลการใช้พลังงาน(Data Visualization)

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >