ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างแปลงไมโครฟิล์มฯ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
12/03/2009

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เรื่อง ผู้ชนะการสอบราคาจ้างแปลงไมโครฟิล์มให้อยู่ในรูปของ DIGITAL

 

 

ผู้ชนะการสอบราคา คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกายริช เป็นเงินทั้งสิ้น 470,800.- บาท

download ประกาศ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >