ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงสถานที่ศูนย์การศึกษาจังหวัดอ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
25/03/2021

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงสถานที่ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

ด้วยวิธีการคัดเลือก

 

 

 

          ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เก็ต โกรว์ บิชเน็ต จำกัด

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงสถานที่ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >