เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2564(โครงการจ้างปรับปรุงห้องเรียน Smart Classroom พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
31/03/2021

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 เพิ่มเติม
(โครงการจ้างปรับปรุงห้องเรียน
Smart Classroom ชั้น 5 อาคารสยามบรมราชกุมารี)

 โดยวิธีคัดเลือก

 

  

 

download เอกสาร

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 (โครงการจ้างปรับปรุงห้องเรียน Smart Classroom ชั้น 5 อาคารสยามบรมราชกุมารี)

 

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >