ผลการตรวจสอบฯ จ้างออกแบบอาคาร 20 ชั้นฯ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
19/03/2009

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เรื่อง ผลการตรวจสอบผู้เสนองานกรณีมีผลประโยชน์ร่วมกัน

จ้างออกแบบอาคารหลักสูง 20 ชั้น พร้อมอาคารจอดรถ

โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด

 

 

 

 มีผู้ผ่านการตรวจสอบ จำนวน 5 ราย  ดังนี้

 

1.  กิจการร่วมค้า STP

2.  บริษัท ดีไซน์ 103 อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

3.  กลุ่มบริษัทที่ปรึกษานิติบุคคลร่วมงาน ARUK

4.  กลุ่ม เอ-เซเว่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด

5.  บริษัท แอเรีย จำกัด

 

กำหนดนำเสนองาน วันที่ 24 มีนาคม 2552 เวลา 10.00 น.

 

download ประกาศ

 

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 19/03/2009 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >