เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564(จ้างบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชี พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
09/06/2021

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 256เพิ่มเติม
(จ้างบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชี สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.
2565)

 

  

 

download เอกสาร

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 (จ้างบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชี สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >