ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 4 อาคารสยาม ระยะที่ 2 พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
10/06/2021

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 4 อาคารสยาม ระยะที่ 2

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

 

          ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินเตอร์เฟอร์นิเจอร์ เอเชีย จำกัด

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 4 อาคารสยาม ระยะที่ 2

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >