ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำ website Environmental Monitoring พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
18/06/2021

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำ website Environmental Monitoring ครั้งที่ 2

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

 

          ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เจก้า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำ website Environmental Monitoring ครั้งที่ 2

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >