ยกเลิกประกาศ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ แบ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
09/07/2021

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ยกเลิกประกาศ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบพกพา (Notebook) จำนวน 46 เครื่อง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

 

          เนื่องจาก มีการอุทธรณ์ผลการพิจารณา ทำให้พ้นกำหนดระยะเวลายืนราคา 90 วัน ตามที่ผู้ชนะเสนอราคา ประกอบกับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาที่เสนอให้กับสถาบัน ไม่มีจำหน่ายในท้องตลาดแล้ว

 

 

download เอกสาร

 

ยกเลิกประกาศ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบพกพา (Notebook) จำนวน 46 เครื่อง

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >