ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาพื้นที่งานภูมิส พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
16/07/2021

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาพื้นที่งานภูมิสถาปัตยกรรม ย่านบางกะปิ ครั้งที่ 2

ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

 

          ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไอซอร่า ดีไซน์ จำกัด

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาพื้นที่งานภูมิสถาปัตยกรรม ย่านบางกะปิ (ครั้งที่ 2)

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >