ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ภายในสถาบัน ปี 2565 พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
11/08/2021

ร่างประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ภายในสถาบัน ประจำปี 2565

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
download เอกสาร

 

1. ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ภายในสถาบัน ประจำปี 2565

 

2. รายละเอียดจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ภายในสถาบัน ประจำปี 2565

 

3. ราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ภายในสถาบัน ประจำปี 2565

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >