ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงห้องเรียน Smart Classroom พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
25/08/2021

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงห้องเรียน Smart Classroom ชั้น 5 อาคารสยามบรมราชกุมารี (ครั้งที่ 2)

ด้วยวิธีคัดเลือก

 

 

 

          ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ดาสา กรุ๊ป จำกัด

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงห้องเรียน Smart Classroom ชั้น 5 อาคารสยามบรมราชกุมารี (ครั้งที่ 2)

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >