ราคากลาง ซื้อระบบหุ่นยนต์ต้อนรับ (Reception AI Robot) พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
26/08/2021

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ราคากลาง ซื้อระบบหุ่นยนต์ต้อนรับ (Reception AI Robot) พร้อมระบบพื้นฐาน(Infrastructure) เพื่อการเรียนรู้ของ AI Hub และการพัฒนาซอฟต์แวร์

 

  

 

download เอกสาร

 

ราคากลางซื้อระบบหุ่นยนต์ต้อนรับ (Reception AI Robot) พร้อมระบบพื้นฐาน(Infrastructure) เพื่อการเรียนรู้ของ AI Hub และการพัฒนาซอฟต์แวร์

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >