ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำหน่ายรถยนต์ตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คั พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
26/08/2021

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำหน่ายรถยนต์ตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน

ด้วยวิธีคัดเลือก

 

 

 

          ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นาย วรวุฒิ  เฉลิมวุฒิ โดยเสนอราคาซื้อสูงสุด

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจำหน่ายรถยนต์ตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >