สอบราคาจ้างติดตั้งเครือข่ายโทรทัศน์ LCD ฯ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
01/04/2009

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เรื่อง สอบราคาจ้างติดตั้งเครือข่ายโทรทัศน์ LCD

เพื่อการประชาสัมพันธ์ในสถาบัน

 

 

 

กำหนดชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 21 เมษายน 2552

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 28 เมษายน 2552

กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 6 พฤษภาคม 2552

โทรศัพท์ 0 2375 8692

 

download ประกาศ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >