ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชี 2565 พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
03/09/2021

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชี สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

 

          ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชี สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >