ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำของที่ระลึกเพื่อมอบให้แก่ผู้เกษียณ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
03/09/2021

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำของที่ระลึกเพื่อมอบให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564

ด้วยวิธีการคัดเลือก

 

 

 

          ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ทองวัชรินทร์(1990) จำกัด

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างทำของที่ระลึกเพื่อมอบให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ  

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >