ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ(Chiller) ประจำปี 2565 พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
08/09/2021

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ(Chiller) ประจำปี 2565

ด้วยวิธีประกาศเฉพาะเจาะจง

 

 

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ(Chiller) ประจำปี 2565  

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >