ผู้ชนะสอบราคาซื้อเครื่องขยายเสียงฯ 13 เครื่อง พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
08/04/2009

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เรื่อง ผู้ชนะการสอบราคาซื้อเครื่องขยายเสียงระบบประกาศ

จำนวน 13 เครื่อง (ครั้งที่ 2)

 

 

 

ผู้ชนะการสอบราคา คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ทิพวรรณ์  อีเล็คทรอนิค
เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น  116,000.- บาท  (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)  
กำหนดส่งมอบภายใน 5 วัน, ยืนราคา 90 วัน,
รับประกันความชำรุดบกพร่อง ภายใน 1 ปี

download ประกาศ

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 08/04/2009 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >