ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ภ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
28/09/2021

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ภายในสถาบัน ประจำปี 2565

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

 

 ผู้ชนะการเสนอราคาได้แก่ กิจการค้าร่วม เคพีเอ็น&ทีเอสจี

 

download เอกสาร

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ภายในสถาบัน ประจำปี 2565

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >