ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบบริหารจัดการงานวิจัย(RMS) พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
28/09/2021

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบบริหารจัดการงานวิจัย(RMS)

ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

 

 ผู้ชนะการเสนอราคาได้แก่ บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด

 

download เอกสาร

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบบริหารจัดการงานวิจัย(RMS)

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >