เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2565 (โครงการจ้างออกแบบสกายวอล์ค/สกายพาร์คบา พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
06/10/2021

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
(โครงการจ้างออกแบบสกายวอล์ค/สกายพาร์คบางกะปิ)

โดยวิธีคัดเลือก

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (โครงการจ้างออกแบบสกายวอล์ค/สกายพาร์คบางกะปิ)

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >