ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบปรับปรุงห้องเรียน 301 ชั้น 3 อาคารมาลั พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
26/10/2021

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบปรับปรุงห้องเรียน 301 ชั้น 3 อาคารมาลัย หุวะนันทน์

ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

 

ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ซิมไปโอซิส แอสโซซิเอทส์ จำกัด 

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบปรับปรุงห้องเรียน 301 ชั้น 3 อาคารมาลัย หุวะนันทน์

 

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >