เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
05/11/2021

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
(สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ)

 

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (สำนักเทคโนโลยรสารสนเทศ)

 

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >