ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหุ่นยนต์ต้อนรับ พร้อมระบบพื้นฐาน เพื่อกา พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
06/10/2021

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหุ่นยนต์ต้อนรับ พร้อมระบบพื้นฐาน เพื่อการเรียนรู้ของ AI Hub และการพัฒนาซอฟต์แวร์

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

 

ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอส เอส เอ เน็ทเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหุ่นยนต์ต้อนรับ พร้อมระบบพื้นฐาน เพื่อการเรียนรู้ของ AI Hub และการพัฒนาซอฟต์แวร์

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >